پرشین

تعمیر آبسردکن آدمک

اهمیت تعمیر آبسردکن آدمک به دلیل استفاده زیاد و روز افزون از این محصول افزایش یافته است.

این آبسرد کن های آنی مخزن نداشته و از آب لوله کشی استفاده میکنند.

از مزایای این عملکرد میتوان به عدم رشد باکتری ها و انگل ها اشاره کرد.

همچنین رسوبات در مخزن انباشته نمیشوند و دیگر نیازی به تمیز کاری نمیباشد.

آبسرد کن های آدمک دارای مشخصه های زیادی هستند که به آنها اشاره میکنیم:

  • باعث کاهش مصرف انرژی میشوند
  • پیوسته عمل خنک کردن را انجام میدهند.
  • ظرفیت سرمایش آنها بالا است.
  • اصول بهداشتی به طور کامل در آنها رعایت میشود.
  • با مصرف مداوم آب گرم ارائه نمیکند.
  • گوشه های آن تیز و برنده نیستند.
  • شاخص در کیفیت و نوآوری
  • امکان طراحی اختصاصی ابخوری
  • طراحی ارگونومیک

برای تعمیر آبسردکن آدمک باید با طرز کار آن آشنایی های اولیه داشته باشید.