پرشین

آبسردکن های دومنظوره:

آبسردکن های دومنظوره باید توسط تعمیرکار آبسردکن ماهر انجام شود چون این نوع آبسردکن هم دارای آب سرد و هم دارای آب گرم است و در بیشتر شرکت ها و ارگان ها از این نوع آبسردکن استفاده می شود و انواع مختلفی دارد:

۱ – آبسردکن ایستاده معمولی و دیجیتالی

۲ – آبسردکن ایستاده یخچال دار معمولی دیجیتالی

۳ – آبسردکن رومیزی معمولی دیجیتالی

۴ – آبسردکن ایستاده آب شهری

در خرید آبسردکن ها باید دقت لازم انجام شود چون علاوه بر رعایت اصول بهداشتی و سلامتی در ساخت آبسردکن ها باید به خدماتی که پس از فروش برای تعمیر آبسردکن در نظر گرفته شده توجه لازم را داشت.